På grund av det allmänna läget är vårens och
sommarens program inställt.

Vi ser fram emot att åter träffas igen till höst.

Om oss

Föreningens ändamål är att värna om och vårda Nättraby hembygds mål och dess kulturarv för att kunna föra detta vidare till kommande generationer.

Kontakta oss

Bli medlem i Nättraby Hembygdsförening

Medlemsavgifter:
Enskild person 100 kr.
Familj 150 kr.
PlusGiro: 442 61 08-9