Om oss

Föreningens ändamål är att värna om och vårda Nättraby hembygds mål och dess kulturarv för att kunna föra detta vidare till kommande generationer.

Kontakta oss

Bli medlem i Nättraby Hembygdsförening

Medlemsavgifter:
Enskild person 100 kr.
Familj 150 kr.
PlusGiro: 442 61 08-9